Patan Community Based Rehabilitation Organization, Shankhamul, Lalitpur, Nepal

+977 1 5260891 info@patancbr.org.np

News & Events

Saving Group – Capacity Building Training

A 2-day Saving group Capacity Building training, held from 30-31 May 2022 at Bani Bilash Secondary School, Chapagaun, was completed under the “Promoting Right to Education and Protection of the Most Vulnerable Children Project (PREP)” conducted by Patan CBR Organization. Altogether there are 8 saving groups from Bhardeu, Chaughare, Nallu, […]

3-day Teachers’ Training

A 3-day teacher training related to Appreciative Inquiry, held from 28-30 June 2022 at Mary Gold, Nagarkot, was completed under the “Promoting Right to Education and Protection of the Most Vulnerable Children Project (PREP)” jointly conducted by Loo Niva and Patan CBR Organization. 24 teachers from Mahankal Rural Municipality and […]

“निर्वाचन आचारसंहिता र राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा बालबालिकाका सवालमा पालिका स्तरीय छलफल तथा सुझाव हस्तान्तरण कार्यक्रम”

मिति २०७९ वैशाख १४ गते, कोन्ज्योसोम गा.पा १ चौघरे वडामा कोन्ज्योसोममा सक्रिय राजनीतिक दलहरु, बाल सञ्जाल, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, शिक्षा शाखा, शिक्षक हरू, LAMC का सदस्यहरू, संघसंस्थाहरुको उपस्थितिमा “निर्वाचन आचारसंहिता र राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा बालबालिकाका सवालमा पालिका स्तरीय छलफल तथा सुझाव हस्तान्तरण कार्यक्रम” सकारात्मक प्रतिबद्धताका साथ सम्पन्न भएको छ।

PREP 2022, Project ORIENTATION Program

Date: 2022-01-27 at Konjyosom Rural Municipality Date: 2022-01-28 at ward 2, Sankhu, Konkyosom Date: 2022-01-29 at ward 5, Chandanpur, Mahankal Date: 2022-01-30 at ward 4, Kaleshwor, Mahankal मिति 2078 माघ 13 गते कोन्ज्योसोम गाउँ पालिका स्तरीय परियोजना अभिमुखीकरण कार्यक्रम गाउँ पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषयगत शाखाकाप्रमुखहरु, LMAC का सदस्यहरू, बाल सञ्जालका बालबालिकाहरू, कार्यपालिका सदस्यहरु तथा MPAC सदस्यहरुको उपस्थितिमा सञ्चालन भएकोछ। मिति 2078 माघ 14 गते यसै कोन्ज्योसोम गाउँ पालिका 2, शंखुमा वडास्तरीय परियोजना अभिमुखीकरण कार्यक्रम यसै वडाका, वडा अध्यक्ष, प्र.अ , शिक्षक, अपांगता प्रतिनिधि, LAMC का सदस्यहरू, महिला स्वयम् सेविकाहरु, दलित बालबालिका तथा युवा स्वयंसेवकहरुको उपस्थितिमा सञ्चालनभएको छ। मिति 2078 माघ 15 गते यसै महाकाल गाउँपालिका 5 चन्दनपुरमा वडास्तरिय परियोजना अभिमुखीकरण कार्यक्रम यसै वडाका  वडाध्यक्ष, प्र.अ , शिक्षक, अपांगता प्रतिनिधि,LAMC का सदस्यहरू,महिला स्वयम् सेविकाहरु,दलित बालबालिका तथा युवा स्वयंसेवकहरुको उपस्थितिमा सञ्चालनभएको छ।मिति 2078 माघ 16 गते यसै महाकाल गाउँपालिका 4 कालेश्वोर वडास्तरिय परियोजना अभिमुखीकरण कार्यक्रम यसै वडाका  वडाध्यक्ष, प्र.अ , शिक्षक, अपांगता प्रतिनिधि,LAMC का सदस्यहरू,महिला स्वयम् सेविकाहरु,दलित बालबालिका तथा युवा स्वयंसेवकहरुको उपस्थितिमा सञ्चालनभएको छ।

LOCAL ADVOCACY AND MONITORING COMMITTESS (LAMC) TRAINING

Patan CBR and Loo Niva Organization combined organize two days training to member of Local Advocacy and Monitoring Committees (LAMC) members for lobbing and monitoring the implementation of child protection and education initiatives. Altogether there are 35 participants 29 male and 6 female. Accessibility Audit Program20 and 21 September, 2021 […]

COORDINATION MEETING WITH RURAL MUNICIPALITY

Organized a coordination meeting with rural municipality, individuals and other like-minded organization for increasing the fund in emergency support fund at Bhardeu Mini Resort, Bhardeu and Mahankal Rural Municipality Hall, Gotikhel. Altogether 45 participants were participate in a both program. Out of total number 37 male and 8 female.   Accessibility […]

ACCESSIBILITY AUDIT

Altogether there are 39 schools in both Konjyosom and Mahankal Rural Municipality. Among them, we have done an Accessibility Audit at 9 different schools. 6 schools from Mahankal Rural Municipality and 3 from Konjyosom Rural Municipality. List of School name   Bal Adharbhut Vidyalaya, Mahankal Gupteshwor Adharbhut Vidyalaya, Konjyosom Kaleshwor Adharbhut […]

SAVING GROUP FORMATION

Saving Group Formation for children with disabilities parent and community. Patan CBR organization has formed two saving group formation at Bhardeu 5, Konjyosom and Gotikhel 3, Mahankal. Altogether we have registered 21 people from Bhardeu 5, Konjyosom and 31 people from Gotikhel 3, Mahankal. Saving Group Formation ProgramAugust 13 Cooperative […]

ASSEMBLY MEMBER WORKSHOP

Two days Training for local government assembly members on developing safe, supportive and inclusive school environment policies, mechanisms and program at Mahankal Rural Municipality and Konjyosom Rural Municipality. ProgramAugust 12-13 Cope Resort, Gotikhel 3, MahankalAugust 13-14 Bhardeu Resort, Bhardeu 5, Konjyosom Bhardeu Resort Program Photo Konjyosom Program Photo

3 days training on basic physiotherapy

अति जोखिमका बालबालिकाको शिक्षा र संरक्षणको अधिकार प्रवद्र्धन परियोजनाPromoting Right to Education and Protection of Most Vulnerable Children, (PREP)परियोजना कर्मचारीहरुका लागी क्षमता अभिबृद्धि तालिमCapacity Building Training on Basic Physiotherapy2021 Download the full report from the link below.